Composers-Performers

ET
Nüüdseks on 16 õpilast, kes on osalemas selles uues ja põnevas programmis.

Nad õpivad ja teevad oma teoseid pärimusmuusika vaimus, pop laule (mõned neist kasutavad oma luuletusi), kaasaegseid teoseid soolokitarrile ja improviseerivad.

Minu õpetamiskogemuse ajal (üle 15 aastat) ei ole ma näinud õpilasi nii huvitatud kitarrimängust ja komponeerimisest nagu nüüd – kui nad saavad õppida tegema oma muusikat.

RU
К настоящему времени насчитывается 16 студентов, обучающихся в рамках этой новой и захватывающей программы.

Они учатся и делают свои собственные произведения в духе традиционной музыки, поп-песни (некоторые используют для этого собственные стихи), современные пьесы для гитары соло и импровизируют.

Во время моего опыта преподавания на протяжении более 15 лет, я не встречал учеников, так охваченных игрой и сочинением, как теперь – когда они могут научиться делать свою собственную музыку.

EN
By now there are 16 students studying within this new and exciting program.

They learn and make their own pieces in spirit of traditional music, pop songs (some of them use their own poems), modern pieces for solo guitar and improvisation.

During my teaching experience for over 15 years I haven’t seen students so involved in playing and composing as they are now – when they can learn to do their own music.