ET
Nootide tundmine on tähtis!
Nii nootide kui ka erinevate tabulatuuride tundmine on tähtis. See on sama kui mida rohkem keeli valdad – seda kasulikum.  See annab liigipääsu informatsiooni juurde. Ja informatsioon on jõud.
RU
Знать ноты – это важно!
Знание нот как и знание разных табулатур важно. Это как знание языков: чем больше знаешь, тем лучше. Это даёт доступ к информации. А информация – это сила.
EN
Knowing the music notes is important!
Knowing notes as well as tabulature is important. It’s the same thing as with languages: the more you speak the better it is. You get access to much more information. And information is power.
IMG_4280