Composer-Performer. Just did it.

ET
Esitlus Tallinna Kitarrifestivali raames on tehtud!
Selles ettekandes püüdsin näidata, kui oluline on kompositsiooni õpetamine nii väikestele lastele kui ka täiskasvanutele.
Tuletasime meelde aegu kui iga mängija oli ka helilooja. Võiksime õppida meie eelkäijatelt ja tekkitada juurdepääsu rõõmu juurde pillimängus.
 
EN
Did a presentation at Tallinn Guitar Festival.
In that presentation I tried to show the importance of teaching composition to small kids and adults.
Looked back in history, when each player was also a composer, and learning from our predecessors could be an access to a lot of joy when playing an instrument.
 
RU
Сделал презентацию в рамках Таллиннского фестиваля гитары.
В этой презентации я попытался показать важность преподавания композиции для маленьких детей и взрослых.
Оглядынлся назад в истории, когда каждый игрок был также композитором. Изучение культуры наших предшественников может послужать доступом к большой радости при игре на инструменте.